جواهری در قصر

عکس ها و مطالبی درباره ی سریال جواهری در قصر و بازیگران آن

سانسور

سانسور شده قسمت3                                                 سانسور شده قسمت30

 

سانسور شده قسمت 31                                              سانسور شده قسمت 33

 

سانسور شده قسمت 34                                              سانسور شده قسمت 37

 

سانسور شده قسمت38                                                سانسور شده قسمت39 

 

سانسور شده قسمت40                                               سانسور شده قسمت 41

 

سانسور شده قسمت42                                               سانسور شده قسمت 44

 

سانسور شده قسمت 46                                               سانسور شده قسمت48

 

سانسور شده قسمت 49                                              سانسور شده قسمت 50

 

سانسور شده قسمت 52                                              سانسور شده قسمت 53

 

      سانسور شده قسمت 54

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و نهم آبان 1386ساعت 14:2  توسط افسر مین  |